Blad

Blad

O

O
als nu
eens dit
laatste blad
dat boven in de
boom nog aan het
laatste takje zat bij
het minste zuchtje wind
zo ongemerkt had losgelaten
en dwarrelend omlaag gevallen
was dan
had ik
mij van
heel wat
last be-
vrijd ge-
voeld en
luchtig
slechts
het blad
zonder de
hele boom
bedoeld.